خامنه ای یادش رفته چطور رهبر شده


💢 خامنه ای یادش رفته چطور رهبر شده

ماه ها قبل از شورش پنجاه و هفت تروریست های طرفدار خامنه ای که همگی در لیبی،سوریه و لبنان آموزش دیده بودن با تمام امکانات و تفنگ های نیمه اتوماتیک و اتوماتیک در خیابانهای کشور می تاختند

اینها آنزمان قهرمان خوانده شدند ولی هم اکنون اگر مردم ایران هر نوع اعتراضی به این حکومت دست نشانده داشته باشند پاسخشان با گلوله مزدوران حکومتی است و مردم ایران اشرار و خس و خاشاک و منافق خوانده میشوند.

💜💜 @iran_nan_uk کانال دوم
╔══ ೋღ❤️ღೋ ══╗
🎀  🆔 @iran_uk  🎀
╚══ ೋღ❤️ღೋ ══╝

تکرار گذشته یا تغییر؟


Quantcastتکرار گذشته یا تغییر؟


انقلاب اسلامی:محاصره نظامی ایران دارد کامل

می شود. در درون، درروز قدس، رژیمی که

نتوانست بیشتر از 50 هزار نفر را در میدان آزادی

گرد آورد، توانست شهر تهران را با 80 تا

100

هزار

نیروی مسلح، اشغال کند. در این روز، مردم ایران

توانستند جهانیان را ازاین واقعیت آگاه کنند که

رژیم مافیاهای نظامی – مالی جز نیروی مسلح تکیه

گاهی ندارد و در ایران امروز، سپاه و لباس

شخصی و بخشی از نیروهای انتظامی و بسیج، به

مردم ایران اعلان جنگ داده اند و این مردم برای

باز یافتن حق حاکمیت خویش برخاسته اند.لباس

شخصیها از چند روز ما نده به روز قدس با

حمله به منزل مهدی کرو بی.یکی از رهبران

جنبش سبزقصد رعب و وحشت دا شتن.این

عده که دارای پرو نده های سنگین قضا ئی

هستن.به دستور ایت الله خا منه ای عف شده

تا برای رعب و وحشت از آن‌ها استفاده

شود.ولی این حکو مت باید بدا ند که مردم

ایران از را هی که انتخاب کردن بر نمی

گردن.و این حکو مت دیر یا زود باید برود. و

حکو مت مردمی تشگیل گردد.با امید به پیرو

زی مردم ایران

alborznews.net

alborznews.net

alborznews.net

alborznews.net

حمله به خانه مهدی کرو بی در روز قدس

سید عزت الله رشمه ای از سو ئد

درگیریهای شدید در مسجد قبا


متاسفانه امروز بعد از راهپیمایی روز قدس عده ای ارازل و او باش با تحریک و سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه استان و هدایت فرماندار سابق شیراز سردار عزیزی با تمام امکانات دولتی به داخل مسجد آمدند و با تعداد اندکی از مومنینی که در مسجد بودند ایجاد درگیری کردند.

در گیریهای شدید در مسجد قبا

متاسفانه امروز بعد از راهپیمایی روز قدس عده ای اسرائیل صفت، با تحریک و سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه استان و هدایت فرماندار سابق شیراز سردار عزیزی با تمام امکانات دولتی به داخل مسجد آمدند و با تعداد اندکی از مومنینی که در مسجد بودند ایجاد درگیری کردند. در طی این اقدام تعدادی از طلاب و سایر اقشار مردم به شدت زخمی شدند و چون امکان بیرون بردن مجروحان فراهم نبود، این افراد بطور سرپایی با امکانات محدود تحت مراقبت قرار گرفتند. این تهاجم وحشیانه در حالی است که شورای تأمین استان فارس در روز گذشته امنیت مسجد را بعهده گرفته بود و با حصارهایی که اطراف مسجد کشیده بود اجازه ورود مومنین به مسجد را نمی داد. اما بعد از ظهر حدود 150 نفر از لباس شخصی های هدایت شده، در مقابل مسجد تجمع کردند و با فریبکاری حصارها را برای مدتی باز گذاشتند تا این قوم از خدا بی خبر با خیال راحت هر جسارت و توهینی که می خواهند به مسجد خدا و مرجع بزرگوار حضرت آیت الله سیدعلی محمد دستغیب بکنند؛ اما این حد از جسارت هم موجب خوشنودی آنها نشد و شروع به تخریب مسجد کردند و با سنگ و چوب و آهن به مومنین نمازگزار حمله کردند که با دفاع مردم روبرو شده و بعد از ایجاد خسارات شدید به مسجد و مجروح ساختن مردم از مسجد بیرون رانده شدند.

شایان ذکر است به علت محدودیت دسترسی به اینترنت خبرها و عکس ها وفیلمهای تکمیلی ارسال می گردد

کروکی منزل آقای کروبی برای حمایت از ایشون در برابر کودتا گران


کروکی منزل آقای کروبی برای حمایت از ایشون در برابر کودتا گرانکروکی منزل آقای کروبی برای حمایت از ایشون در برابر کودتا گران

خط مقدم مبارزه امروز : منزل کروبی

ترو ریستهای مسلح لبنانی همراه با لباس شخصیهای دو لتی چند روز هست که منزل بزرگ مرد جنبش سبز رو به محا صره در او رده و با شعار و حما یت از رهبری جلو ی خروج مهدی کرو بی یکی از رهبران جنبش سبز گر فتن.این حکو مت یا غی و حشی با این حر کتهای خو د قصد داره تر س و وحشت به جان مردم بندا زد ما با رها گفتیم که این حکو مت جز زبان خو دش حا لی نمی شه. با ید کار با این حکو مت وحشی و اخو ندی یک سره کرد.به امید پیرو زی. کرو کی منزل مهدی کرو بی برای یا ری به این بزرگ مرد از تمام جو انان قیو ر ایران تقا ضا می شو د که به سمت منزل این بزرگ مرد حر کت کرده و در س خو بی به این مزدو ران و سگ خا منه ای بدن

کروکی منزل آقای کروبی برای حمایت از ایشون در برابر کودتا گران


کروکی منزل آقای کروبی برای حمایت از ایشون در برابر کودتا گران

خط مقدم مبارزه امروز : منزل کروبی کروکی منزل آقای کروبی برای حمایت از ایشون در برابر کودتا گران کروکی منزل آقای کروبی برای حمایت از ایشون در برابر کودتا گران ترو ریستهای مسلح لبنانی همراه با لباس شخصیهای دو لتی چند روز هست که منزل بزرگ مرد جنبش سبز رو به محا صره در او رده و با شعار و حما یت از رهبری جلو ی خروج مهدی کرو بی یکی از رهبران جنبش سبز گر فتن.این حکو مت یا غی و حشی با این حر کتهای خو د قصد داره تر س و وحشت به جان مردم بندا زد ما با رها گفتیم که این حکو مت جز زبان خو دش حا لی نمی شه. با ید کار با این حکو مت وحشی و اخو ندی یک سره کرد.به امید پیرو زی. کرو کی منزل مهدی کرو بی برای یا ری به این بزرگ مرد از تمام جو انان قیو ر ایران تقا ضا می شو د که به سمت منزل این بزرگ مرد حر کت کرده و در س خو بی به این مزدو ران و سگ خا منه ای بدن

همه اتهامات دکتر مهدی خزعلی اقدام علیه امنیت کشور؛ یا معنی امنیت را نمی دانند یا…


مهدی خزعلی، مدیر انتشارات حیان و فرزند آیت الله خزعلی

چکیده : امنیت کشور را شما با ندانم کاری و ماجراجویی به ورطه خطر کشانده اید نه ما! تمامیت ارضی ما دارد فدای قدرت طلبی عده ای خاص می شود، منابع ، ذخایرو توان بالقوه و بالفعل ما به حراج می رود، همه کشورها کوچک عالم از کیسه خان بهره برده اند تا شهوت جلب توجه او ارضاء شود. از بولیوی و مالی گرفته تا سنت وینسنت.

دکتر مهدی خزعلی در وبسایت خود نوشت : دیروز رفتم گواهی عدم سوءپیشینه بگیرم، رییس مرکزتشخیص هویت با شرمساری برگه ای به دستم داد، سخن از چهار اتهام دربازداشت ۲۵ خرداد ۸۸ بود! نمی دانم، من که هنوز در مرحله بازپرسی و تحقیق هستم، هنوزکیفرخواستی صادر نشده ، دادگاهی تشکیل نشده است، تازه بعد از تجدید نظرخواهی و رای دادگاه تجدید نظر و اجرای احکام، نهایتاً سوءپیشینه می شود، ظاهراً در پرونده های امنیتی اول سوءپیشینه می شود و بعد اتهام وارد می شود!

راستش ما برای همکاران پزشکمان که مطب شلوغی داشتند، به طنز می گفتیم، نسخه ها را از قبل چاپ می کنند که در وقت صرفه جویی شود! اما در اتاق بازجویی بند ۲۰۹ اوین، با این صحنه مواجه شدم، یک بسته کاغذ (A4) روی میز بود، اول فکر کردم سفید است، دیدم خیر، این ها برگ تفهیم اتهام است که برای تسریع در کار یک نفر با خط خوش نوشته و در تیراژ بالا تکثیر شده است، با خود گفتم : چه می شود، همین ها را در دولت الکترونیک درسایت قراردهند وهمه مردم تفهیم اتهام شده و بصورت آنلاین و پیپرلس به اتهام همه رسیدگی شود، می دانید چه انقلابی در دادرسی بوجود می آید، شما می توانید در عرض ۲۴ ساعت هفتاد میلیون برگ تفهیم اتهام داشته باشید! ورود اطلاعات آنهم برایتان رایگان می شود! اصلاً می توانید به هر نوزاد متولد ۱۳۸۹ همراه دفترچه حساب پس انداز یک برگ تفهیم اتهام هم بدهیم.

بگذریم و اما اتهامات من:

اتهام نخست: ” اقدام علیه امنیت کشور! “: خجالت نمی کشید؟ کشوری که در آن آقایی و حکومت می کنید حاصل تلاش ما رزمندگان بسیجی بوده است، به قول آن بسیجی خیبری:” اگر ما برای شما امنیت نیاورده بودیم، امروز به صدام می فرمودید: آق بابا یا شاید هم آق دایی! ” یا معنی امنیت را نمی دانید یا منظور شما از کشور چیز دیگری است! واضح بفرمایید، کشور چیست؟ زید و عمر و بکر کشور است؟ یزدی و مصباح و جنتی کشور است؟ احمدی و مشایی و کردان کشورند؟ ما امنیت چه کسانی را به خطر انداخته ایم؟ امنیت دزدان و رهزنان، امنیت کشور است؟ چه شده است؟ جاعلان و دروغگویان، بر مسند وزارت و وکالت نشسته اند و بسیجیان و جان برکفان در بندند! امنیت کشور یعنی معادن سنگ حضرت آیت الله، پرونده لاستیک دنای حجه الاسلام و المسلمین، کارخانه قند معظم له یا املاک دماوند مد ظله العالی! کدام به خطر افتاده است؟ امنیت کشور را شما با ندانم کاری و ماجراجویی به ورطه خطر کشانده اید نه ما! تمامیت ارضی ما دارد فدای قدرت طلبی عده ای خاص می شود، منابع ، ذخایرو توان بالقوه و بالفعل ما به حراج می رود، همه کشورها کوچک عالم از کیسه خان بهره برده اند تا شهوت جلب توجه او ارضاء شود. از بولیوی و مالی گرفته تا سنت وینسنت!

اتهام دوم: ” فعالیت تبلیغی علیه نظام” ، باز همان سئوال، نظام چیست و کدام است؟ نگویید نظام شخص است، که این بزرگترین خیانت در حق ملت است که سرنوشت او را به جان اشخاص گره بزنیم، مدیر خوب کاری می کند که امور شرکتش به او وابسته نباشد و در غیاب او، همه کارها منظم انجام شود. اگر دیدید که کشوری به افراد خاصی وابسته است و بدون آنها منافع ملی به خطر می افتد، بدانید که آنها خائنند!

این اتهام آنقدر بی پایه و اساس، بی در و پیکر و گل و گشاد است که به هر کس که بخواهید می چسبد، چون نظام یعنی هر کس و هر چیزوهرحیوان مرتبط با آقایان، اگر حرفی بزنید که به گوشه عبای آقایان برخورد، یا اگر به اسبشان بگویید یابو، یا خدای ناکرده ، زبانم لال بگویید که بالای چشمان مبارک دو قواره ابروست، مصداق تبلیغ علیه نظام است! نه، مسئله بغرنج تر از این حرفهاست، سلسله مراتب را که یادتان نرفته است، درهمه پاسگاه ها نصب است، اگر به رفتگر محله انتقاد کنید، به شهردار و فرماندار و استاندار و وزیر کشور و رییس جمهور خرده گرفته اید، اوهم که توسط رهبر تنفیذ می شود، پس تو به رهبر تعریض کرده ای و رهبر هم که نایب امام عصر است و امام هم خلیفه خداست ! پس کارت به جایی رسیده که بر حق تعالی خرده می گیری، تو پاک مرتدی و مهدور الدم، خونت حلال و مالت مباح و زنت حرام ( البته بر تو!) است.

اتهام سوم: “همکاری با دولت متخاصم! “ قانون دولت متخاصم را تبیین کرده است، دولتی متخاصم شناخته می شود که یا با اعلان جنگ، با او در حال جنگ باشیم یا آتش بس بین جنگ، تا آن جا که من می دانم، با هیچ دولتی در جنگ نیستیم، پس دولت متخاصم چه معنایی دارد؟ از دادیار- که جوانی خام بود- پرسیدم، گفت:” آمریکا، اسرائیل، انگلیس و فرانسه ، دول متخاصم اند!” عرض کردم، خوب ما را در جریان جنگ می گذاشتید، بسیجی نمی خواستید که روی مین برود؟ در ثانی؛ من با کدام یک از این دول متخاصم همکاری داشته ام؟، من که حتی با آبدارچی پستخانه هیچ دولتی همکاری یا کمترین ارتباط نداشته ام!

گفت:” با رادیو فردا، بی بی سی و صدای آمریکا مصاحبه کرده ای! عرض کردم: ” اولاً؛ رادیو و رسانه دولت نیستند، در ثانی ؛ خبرنگاری زنگ می زند و نظر مرا جویا می شود، اگر مصاحبه با رسانه های خارجی همکاری با دول متخاصم است، اول مجرم، احمدی نژاد است، ۹۰ درصد مصاحبه های او با خارجی هاست و آمریکایی ها سهم ویژه ای دارند! او را در بندش کنید، تازه دارد جغرافیای جهان را هم عوض می کند، انگلیس را به غرب آفریقا می فرستد و ۱۰۲ هزار کیلو متر مربع به مساحت ایران اضافه می کند( کشور گشایی پشت تریبون!)، آقای محصولی را که می شناسید، می آید بر اساس فرمایش ایشان، ۱۰۲ هزار کیلو متر مربع قطعه بندی می کند و برای نورچشمی ها و فلان ارگان و بهمان سازمان سند می زند، فردا این زمین ها صاحب پیدا می کند و خر بیار و باقالی بارش کن!

اتهام چهارم من از همه جالب تر است! در برگه نوشته بود: ” تشویق اذهان عمومی” نمی دانم از کی تا به حال ” تشویق” هم جرم است! نگویید: ” شنونده باید عاقل باشد ” می دانم گوینده را حرجی نیست! اما اگر منظور آقایان تشویش اذهان عمومی است که آقای احمدی نژاد را باید هزار بار گرفته باشند! و سخت در زنجیرش کنند!

علی ای حال، این روزها مردم به این برگه ها افتخار می کنند! آنرا حسن سابقه دانسته و قاب می گیرند، من نیز آنرا در اتاقم نصب خواهم کرد، در کنار پلاک های جبهه، در کنار عکس برادر شهیدم، درکنار آلبوم رد صلاحیت! بالاتر ازلوح های ناشر برگزیده و کتاب سال و تقدیر نامه ها، اتاق من پر است از برگ افتخار! به همه آنها می بالم. اما این چیز دیگری است، این از همه خالص تر است! این ” حسن پیشینه “را قاب می گیرم.